اندیشه و ذهن باز

mind

این روزا سعی میکنم بیشتر سکوت کنم و فکر، وقتی چیزی میشنوم وقتی چیزی میبینم فکر کنم

خدا عقل رو واسه فکر کردن بهمون داده و قراره رشدش بدیم

نه اینکه اجازه بدیم با یه سری افکار ساده در ثبات و سکون بمونه که این میشه مرگ تدریجی

ما در مقابل نعمتی به نام عقل مسئولیم، مسئولیم که اندیشه ها رو پرورش بدیم و ذهنمون رو باز کنیم برای دریافت حقایق

از روزی که تلاش کردم ذهنم باز بشه پیش اومده که چیزی رو که نسبت بهش هیچ علمی نداشتم بدون هیچ پیش زمینه ای بفهمم و این تاثیر رشد اندیشه است

اشتراک گذاری: