نگاه به آینده

destination

کی میدونه بعدش چی میشه؟

این جمله ای بود که ذهن من رو به خودش مشغول کرد و در جوابش به این جمله رسیدم:

کسی که آینده رو خودش بسازه میدونه بعدش چی میشه، مثل معمار و بنا که میدونن ساختمونی که در حال ساخت هست قراره چه شکلی بشه.

زندگی هم مثل ساختن یه پل میمونه، اول باید پایه هاش ساخته بشه و محکم بشه و بعد محل عبورش ساخته بشه، آخر کار هم میشه کنار جاده عبور زندگی گل کاشت تا به ظواهرش رسید.

فقط یادمون باشه پل زندگی یک طرفه است، پایه هاش رو محکم بسازیم.

اشتراک گذاری: