باایمیل

Baaemail

طبق برنامه ریزی خودم، روزهای یکشنبه هر هفته یکی از سایت ها یا سرویس های اینترنتی که ازشون استفاده میکنم رو معرفی میکنم.

و امروز باایمیل

با ایمیل یک سرویس اطلاع رسانی بر بستر ایمیل است …

این جمله ی ابتدای معرفی این سرویس هست.

مدت کوتاهی از راه اندازی باایمیل میگذره و از نظر من به عنوان کسی که مشترک تمام خبرنامه هاش هستم این سرویس واقعاً خوب و عالی هست.

برای آشنایی بیشتر به خود سایت سر بزنید.

باایمیل

اشتراک گذاری: