علت همه چی خودمونیم

Reason

همیشه می‌گفتم: علت همه چی خودمون هستیم. تا اینکه امروز به این فکر می‌کردم که:

– علت بیماری که سرطان می‌گیره خودشه؟

– علت راننده مستی که زن بارداری رو زیر می‌گیره و بچه‌اش سقط میشه اون زن هست؟

به اینا فکر می‌کردم و باز اینکه وقتی علت همه اتفاقا زندگی‌مون خودمون هستیم یعنی چی؟؟؟ واقعاً باور داشتم همیشه این رو، که هر اتفاقی تو زندگیم بیفته علتش خودم هستم و بس.

Reason

اما انسان توانمنده، می‌تونه جلو وقوع خیلی اتفاقات رو بگیره.

– – –

پی‌نوشت: برداشت آزاد

اشتراک گذاری: