فرهنگ سوزاندن تر و خشک

Fire

وقتی یه جایی آتیش میگیره، همه چوب های خشک و تر و تازه میسوزن، ممکنه یه مدت زمان ببره، ولی بالاخره چوب های تازه هم میسوزن. این ضرب المثل تر و خشک رو با هم سوزوندن شاید از همین مسئله ناشی میشه.

وقتی کسی عصبانی میشه از رفتار کسی، همه افراد مشابه رو به آتش خشمش میسوزونه، مثل آتیش که به صرف قابل اشتعال بودن چوب، حتی چوب های تازه رو میسوزونه.

خشم انسان خیلی خطرناکه، حتی از آتش هم خطرناک تر، خشم باعث کور شدن چشم و از بین رفتن عقل میشه و موقع عصبانیت ممکنه فرد هر حرفی بزنه و هر قضاوتی بکنه، از همه مهم تر، افراد مشابه رو به یک صفت یکسان نسبت بده که این مسئله نشون دهنده کوته نظری و حماقت فرد خشمگین هست که به خشم اجازه کنترل مغزش رو میده.

پی نوشت 1: موقع عصبانیت سکوت کنید.

پی نوشت 2: موقع عصبانیت تصمیم نگیرید.

پی نوشت 3: تر و خشک رو با هم تو آتیش خشمتون نسوزونید.

اشتراک گذاری: