بیست بیست

2020

سلام

تاریخ امروز:  ۲۰۲۰/۰۱/۰۱

یادمه تو فیلم “دیشب باباتو دیدم آیدا”، بابای آیدا ازش می‌پرسید: بیستی؟

آیدا جواب می‌داد: بیستِ بیست!

امسال هم گفته بیستِ بیست می‌شه واسمون! بیستِ بیست!

– – –

راستی، روز پرستار هم مبارک!

– – –

نام‌گذاری‌های جالب این روز:

روز یورو

روز تعهد

روز حرف Z

– – –

نظر شخصی من:

هیچی سال نو ایران نمی‌شه، وقتی که زمین و درختا هم رخت نو تن می‌کنن و بهار می‌شه!

اشتراک گذاری: