نیاز به نوشتن

writing

سلام

همه‌مون با نیازهای طبیعی آشنا هستیم:

 • غذا
 • آب
 • خواب
 • نفس کشیدن
 • دسشویی رفتن

یه سری نیاز هم نسبتاً عمومی هستن:

 • محبت کردن / مورد محبت واقع شدن
 • سفر رفتن / گردش / تفریح
 • کتاب خوندن
 • سینما رفتن
 • تلویزیون تماشا کردن
 • آهنگ گوش دادن
 • ورزش کردن
 • معاشرت کردن

و هزاران هزار مثال دیگه که شاید توی ذهن من نباشه. شما بهتر می‌دونین و اطلاعات بیشتری دارین.

حالا بریم سراع یه سری نیازهای خاص‌تر مثل:

 • نوشتن

البته همه نیازهای غیرعمومی خاصن، ولی خب برای من، نوشتن یکی از خاص‌ترین نیازهاست! لزومی نداره نوشتن جمله یا پاراگراف باشه، همین که موقع صحبت یا جلسات، خودکار دستم باشه و نت‌برداری کنم، همین هم جزئی از همین نیازه.

من با نوشتن حال بهتر و تمرکز بیشتر دارم!

نیاز خاص شما چیه؟

اشتراک گذاری: