سو استفاده از اشعار به جهت عوام فریبی

Ferdowsi

امروز ایمیلی داشتم با عنوان پیشگویی دقیق فردوسی

متن ایمیل به این صورت هست:

ز ایـــران و از ترک و از تازیـــان // نژادی پدیـــد آید اندر میــــــان
نه دهـقـان ، نه تـرک و نه تـازی بود // ســخن ها بـــه کـــردار بازی بود
هـمـه گـنـج ها زیر دامـان نهـنـد // بکوشـند و کوشش به دشـمن دهـنـد
به گـیـتـی کـسـی را نـمانـــد وفــــــا // روان و زبـــانـهـا شــود پــر جــفـا
بــریــزنــد *خــون* از پــی خواســتـه // شـــــود روزگــــار بــد آراســتـــه
زیــان کســان از پـی سـود خـویـش // بجـویـنـد و *دیــن* انـدر آرنـد پـیـش

اول از همه اینکه بگم اخیراً یاد گرفتم هیچ چیزی رو بی تحقیق باور نکنم بس که دروغ و شایعه پخش میکنن

این ایمیل که به دستم رسید، رفتم و اشعار فردوسی رو سرچ کردم، شعری با این ابیات داره ولی نویسنده این ایمیل با هدفی پوچ و واسه عوام فریبی ابیات رو جا به جا کرده که معنی شعر متفاوت شده

اصل شعر رو میتونید در این لینک بخونید.

اشتراک گذاری: