مادربزرگ و پدربزرگ

Grandparents

ماه ژوئن به ماه مراقبت از (یا توجه به) پدربزرگ و مادربزرگ (Care For Your Grandparents) نام‌گذاری شده.

اکثر ما، همیشه غرق محبت پدربزرگ مادربزرگ‌هامون شدیم، خیلی از ماها، موقع کودکی وقتی پدر / مادر دانشگاه یا سر کار بوده، خونه پدربزرگ / مادربزرگ می‌موندیم!

عیدی می‌گرفتیم، وقت و بی وقت بهمون هدیه می‌دادن، هر چیزی دوست داشتیم واسمون تهیه می‌کردن و همیشه هم طرفدارمون بودن.

یکی از مادربزرگ‌هام مریض احواله و همین شد که با دیدن نامگذاری ماه ژوئن، فکر کردم که چه موضوعی بهتر از این.

مادربزرگ / پدربزرگ‌ها اول از همه که نوه‌هاشون رو خیلی دوست دارن، دوم اینکه دیدن نوه‌هاشون خوشحالشون می‌کنه و مهم‌تر از همه دوست دارن با نوه‌هاشون حرف بزنن و واسشون قصه تعریف کنن و از گذشته بگن.

ما جوون‌ها ولی درگیر زندگی شخصی می‌شیم و گاهی فراموش‌شون می‌کنیم! کار سختی نیست هفته‌ای یک بار، دو هفته‌ای یک بار بهشون سر بزنیم یا حداقل تلفن بزنیم.

خوشحال کردن مادربزرگ / پدربزرگ‌ها خیلی ساده است، شاید این پست راهنمای خوبی باشه.

– – –

پی‌نوشت: لطفاً برای شفای مادربزرگم دعا کنین.

اشتراک گذاری: