شنبه سیاه‌تر!

Flight Crash

سلام

بیدار شدم و بیانیه رو خوندم!

کاش بیدار نمی‌شدم! کاش به قولی خواب به خواب رفته بودم!

شب قبل، آخرین خبری که خوندم این بود که اوکراین تمامی نظریه‌های دیگه رو رد کرده، فقط مونده موشک و تروریسم! باز سعی کردم باور نکنم.

باور نکردم! خوابیدم!

کاش بیدار نمی‌شدم و این واقعیت خون‌بار روی سرم، روی روحم و روی تک‌تک سلول‌های بدنم آوار نمی‌شد!

کاش بدون فهمیدن واقعیت می‌مردم!

همه ما مردیم!

همه ما دو بار مردیم!

از غم سقوط!

از شرمساری علت سقوط!

چی می‌شه گفت؟

اصلاً می‌شه چیزی گفت؟

کاش از این غم بمیرم!

اشتراک گذاری: