حوادث غیرمترقبه

Fire

سلام

یه وقتایی یه سری اتفاقات غیرمترقبه میفته که آدم نمی‌دونه چی کار کنه و نظم زندگیش بهم می‌ریزه. این روزا از اون روزاست! انگار با توجه به شرایط موجود، نمی‌شه زندگی روتین و عادی داشت. نه اینکه شرایطش نباشه، شرایطش مهیاست، ولی نمی‌تونی!

می‌خوای! ولی نمی‌تونی!

از همین رو، بر اساس شرایط فعلی قدرت تکلم، فکر کردن و نوشتن در هاله‌ای از حوادث غیرمترقبه زندانی شده و تا اطلاع ثانوی از پست‌های عمیق و پر از فکر و مطالعه خبری نخواهد بود!

خدایا مراقب بنده‌هات باش.

اشتراک گذاری: