۱۲-۱۲-۲۰۱۲

2012

چند سالی هست که بحث های مختلفی در مورد نابودی زمین در سال ۲۰۱۲ میشه

و یه مدت همه فیلم سازها فیلم نابودی رو میساختن، و من با دیدن اون فیلم ها فکر میکردم هنوز خیلی مونده به سال ۲۰۱۲ و حالا داره تموم میشه

زمانه دیگه

و این چند روز اخیر مثل همه تاریخ های مشابه دیگه، همینطور دارن ۱۲-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۱۲:۱۲:۱۲ رو به زبون میارن و شده نقل محافل

بعضی ها هم که میگن شروع کنین به شمارش معکوس برای نابودی

کمتر از ۱۰ روز به ۲۱ دسامبر مونده، صبر کنیم و ببینیم 🙂

اشتراک گذاری: