جزیره دور افتاده

Isolated Island

سلام

کاش ساکن یه جزیره دور افتاده بودم، بدون هیچ امکان ارتباطی، بدون اینترنت، بدون تلویزیون! خودم بودم و خودم!‌ کاش اصلاً دنیای بیرونی وجود نداشت‌!

پایان پیام.

اشتراک گذاری: