۹ مهر – شد ۲۲ ماه – یا – یک سال و ۱۰ ماه

سلام

این نوشته فقط برای ماندگاری این گاه‌شمار ارسال شده و ارزش دیگری ندارد!

تا بعد!

اشتراک گذاری: