زادروز فردوسی

Ferdowsi

سلام

۱ بهمن زادروز فردوسیه.

یادم نمیاد اولین باری که شعری از فردوسی تو کتاب ادبیات داشتیم، کلاس چندم بودیم. فقط همیشه به خاطر اینکه رستم، سهراب رو کشت، از دست فردوسی عصبانی بودم.

بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

شما اولین خاطره‌ای که از فردوسی دارین، چیه؟

اشتراک گذاری: