بایگانی برچسب: s

روز مهربانی

Happy

سلام

کمک کردن به دیگران، باعث بازیابی انسانیت می‌شه. من نمی‌گم، اینجا تو پست روز مهربانی نوشته.

روز مهربانی، زمانی نام‌گذاری شد که تعدادی گروه انسان‌دوستانه دور هم جمع شدن تا مهربانی رو تعریف کنن. این روز، ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷ بود و به دنباله این نشست “روز مهربانی” متولد شد.

به نظر شما چه چیزهایی مهربونی محسوب می‌شه؟