آینده‌های وابسته به دهکده جهانی

Internet

سلام

اپلای کردن برای دانشگاه‌های خارجی  –> نیاز به دهکده جهانی

ارسال ایمیل به اساتید برای درخواست فاند  –> نیاز به دهکده جهانی

شرکت کردن در آزمون‌های زبان یا سایر  –> نیاز به دهکده جهانی

تحقیق، مطالعه و نوشتن مقاله‌های جهانی  –> نیاز به دهکده جهانی

دسترسی به دانش و علم روز دنیا  –> نیاز به دهکده جهانی

رزرو هتل و بلیط برای مصاحبه سفارت  –> نیاز به دهکده جهانی

تماس با پدر و مادر یا فرزندان در خارج از کشور  –> نیاز به دهکده جهانی

کسب و کارهای برخط  –> نیاز به دهکده جهانی

شرکت‌های بازرگانی و کارخانجات برای تامین مواد اولیه  –> نیاز به دهکده جهانی

دسترسی به اطلاعات پزشکی، نتایج تحقیقات به روز دنیا  –> نیاز به دهکده جهانی

و خیلی فعالیت‌های دیگه که شاید من به ذهنم نرسه …

Maslow's hierarchy of needs + Internet

اشتراک گذاری: