قرار بود سی روز هر روز بنویسم!!!

 

شاید اعتراف به شکست کار سختی باشه، یا شاید هم اصلاً خود کلمه «شکست» کلمه اشتباهی باشه، یا شاید هم به کار بردن کلمه‌های «شکست» و «اشتباه» درباره این موضوع به‌جا نباشه و هزار شاید دیگه.  

۲۰ مهر تصمیم گرفتم که سی روز هر روز بنویسم و بعد از روز ششم با شروع سفرهای پی‌درپی (توجیه و بهانه) ادامه راه غیرممکن شد. پذیرفتن شکست و پیدا کردن راهی برای شروع مجدد البته یه شروع موفقیت‌آمیز نقطه آغازی می‌تونه باشه برای ادامه مسیر.

مهم اینه که هیچ‌وقت از حرکت بازنمونیم و همیشه راه رو ادامه بدیم. پس …

پیش به سوی ادامه مسیر

اشتراک گذاری: